Tallinn tahab riigilt endale Mustamäe haljastuid


BNS 09.09.2008

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule maade munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu, soovides endale saada mitukümmend haljasalana kasutatavat või linnale kuuluvate hoonete ja rajatiste alust krunti.

Enamik neist munitsipaalomandisse taotletavaist kinnistuist asub Mustamäe linnaosas - 29 kinnistut kogupindalaga 48 hektarit, teatas linnavalitsus.

Sotsiaalmaana taotleb linn enda omandusse ka kolm kesklinnas asuvat kinnistut kogupindalaga ligi kuus hektarit ning neli hoonete ja rajatiste alust krunti kogupindalaga 5133 ruutmeetrit.

"Mustamäe linnaosas taotletakse munitsipaalomandisse elamutevahelised haljasmaad koos juurdepääsuteedega," ütles abilinnapea Eha Võrk. Kesklinna linnaosas asuvad maatükkidele tahaks linn teate järgi rajada haljasala.

2007. aastal anti munitsipaalomandisse 203 maatüki kogupindalaga 1172 hektarit, tänavu on munitsipaalomandisse antud 64 maatükki kogupindalaga 136,1 hektarit.