Mošee rajamise otsustab riik


Pressiteade 08.09.2008

Araabia emiraadi Sharjah valitseja šeik Sultan bin Muhammad al-Qasimi saatis Tallinna linnavalitsusele kirja, kus palutakse sobivat maatükki Eesti moslemitele mõeldud mošee ja kultuurikeskuse ehitamiseks ning avaldatakse lootust, et see saab tugevaks motivaatoriks meie riikide, inimeste ja kultuuride suhete tugevdamiseks.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul edastab linnavalitsus šeigi kirja Vabariigi valitsusele, kuna linnavalitsuse pädevusse ei kuulu riigi välispoliitikat ning Eesti globaalset arengut mõjutavate otsuste langetamine.

"Mis puutub palvesse eraldada maatükk, siis praktikas puudub Tallinnal selleks võimalus, kuna enamik vabu maid on pealinnas seni riigi omandis ja valitsus ei rutta nende munitsipaliseerimisega. Sooviga omandada kinnistu pühakoja rajamiseks tuleks pöörduda riigi maa-ametisse, kes tegeleb linnas asuvate vabade maade müügiga vabaturul," selgitas Aas.

"Eesti on demokraatlik riik ja selleks, et pealinnas midagi ehitada, on igal arendajal võimalus omandada vajalik kinnistu ning algatada planeerimistoimingud. See, millise otstarbega ning millises mahus hoone kinnistule sobib, sõltub kehtivast üldplaneeringust ja linnaehituslikest analüüsidest, heast planeerimistavast ning linnaosade halduskogude ja linnaametite kooskõlastustest," kirjeldas Aas.