Algas Tallinna uue haldushoone lahenduse konkurss


BNS 05.09.2008

Tallinna linnavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja eelkvalifitseerimisega Tallinna linnavalitsuse uue administratiivhoone kaheetapilise rahvusvahelise ideekonkursi.

Arhitektide liidu esimehe Ike Volkovi sõnul näitab rahvusvahelise ideekonkursi korraldamine linnavalitsuse soovi kaasata linnale olulise hoonemahu kavandamisse võimalikult lai asjatundjate ring, mis läbi loomingulise sünergia tagab parima lahenduse.

Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd peab koostööd arhitektide liiduga äärmiselt oluliseks.

"Oleme leidnud ühised lähteseisukohad ning kavandanud koostöö, mis tagab atraktiivse, samas linnaruumi sobiva uue haldushoone rajamise," ütles ta.

Kvalifitseerimisdokumentide esitamise tähtaeg on selle aasta 1. oktoober.

Kvalifitseerunud osalejad esitavad ideelahenduse tuleva aasta jaanuari lõpuks ning neist valib rahvusvaheline žürii välja kuni kümme paremat, kes pääsevad edasi teise etappi.

Teise etapi tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2009. Võitja avalikustatakse enne järgmist jaanipäeva.

Kvalifitseerimistingimustega saab tutvuda EAL-i kodulehel.

35.000 ruutmeetri suuruse pinnaga hoone on kavas rajada kinnistule Põhja puiestee 33.