Tarvastu valda võib tulla veisefarm 1500 looma pidamiseks


BNS 04.09.2008

Viljandi maakonda Tarvastu valda võib tulla kuni 1500 looma pidamiseks mõeldud veisefarm.

Arendaja OÜ Karpo plaanib laiendada Tarvastu külas paiknevat Vardja farmi, ehitades sinna uue vabapidamisega lauda ning noorlooma- ja vasikalauda.

Kahes etapis toimuva ümberehituse käigus on lisaks plaanis rekonstrueerida lüpsiplats ning ehitada olemasolev lüpsilaut ümber vabapidamisega laudaks. Kavas on rajada ka kaks vedelsõnnikuhoidlat.

Ametlikest Teadaannetest selgub, et valminud on farmi keskkonnamõjude hindamise aruanne, mille avalik arutelu toimub 30. septembril Soe külas. Sama kuupäevani saab Tarvastu vallavalitsusele esitada ettepanekuid ja märkusi keskkonnamõju hindamise aruande kohta, mis on alates 15. septembrist avalikul väljapanekul Tarvastus.

Karpo tegutseb alates 1993. aastast piimakasvatuse ning teraviljakasvatuse vallas, millega kaasnevad ka tõuaretus, noorkarjakasvatus ning sööda tootmine ja teraviljakasvatus. Firma juhatuse esimees on Kalev Nurk.

Ettevõtte mulluse majandusaasta aruande kohaselt moodustas firma müügitulust 52,7 protsenti piima müük ning 41 protsenti tegevus rapsi ning teraviljatootmise valdkonnas. 4,1 protsenti oli lihamüügist saadud tulu.

Kokku oli Karpo 2007. aastal 13,4 miljoni kroonise müügitulu juures 4,6 miljoni krooniga kasumis. Aasta varasemaga võrreldes kasvas firma müügitulu 1,7 korda ning kasum ligi 2,7 korda.