Nord Gasi vedelgaasiterminali ehitus kallines märgatavalt


BNS 03.09.2008

Jüri Mõisa osalusel Sillamäe sadamasse kavandatav vedelgaasiterminal tuleb keskkonnamõju hinnangu kohaselt paigutada kalda alla merre, mis teeb selle rajamise üle kahe korra kallimaks, kirjutab Ärileht.

Keskkonnamõju hinnangu (KMH) järgi saab nimetatud asukohaga vähendada vedelgaasiterminali ohtlikku koosmõju piirkonnas asuvate teiste keemiaterminalidega.

Terminali kavandava AS-i Nord Gas nõukogu liige Valter Aman kinnitas ajalehele, et terminali asukoht on sadama arenguga kooskõlas ja Sillamäe sadama juhatus on selle kinnitanud.

Soovitatud asukohavalikut põhjendab aruande koostanud planeeringufirma E-Konsult hinnanguga, mille kohaselt on kavandatud mahus vedelgaasi ümberlaadimisterminali (LPG) näol tegemist A-kategooria suurõnnetuse ohuga.

Ohu põhjuseks nimetab E-Konsult võimalikke õnnetusjuhtumeid lähiümbruses asuvate teiste terminalidega, millega võib kaasneda niinimetatud doominoefekt. Sellest tulenevalt soovitatakse terminal rajada merre klindialusel täidetavale maa-alale, lähedusse rajatavast gaasikaist läände.

Veebruaris rääkis Mõis ajalehele, et projekti investeeringu mastaabiks kujuneb umbes pool miljardit krooni. Amani sõnul on see summa praeguste hinnangute järgi siiski enam kui kahekordistunud.

"Meie poolt teostatud investeeringute ligikaudsed arvutused näitasid, et projekti kogumaksumus on mõlema variandi puhul umbes 70 miljonit eurot," ütles Aman.

Amani sõnul läheb projekteeritud mahus vedelgaasiterminali ehitamiseks vaja umbes seitsme hektari suurust maa-ala. Täitmiseks vajaliku pinnase kogus selgub pärast tööprojekti valmimist.

Aastas kuni 800.000 tonni veeldatud gaasi käitlemiseks kasutatavate vahemahutite pargi alternatiividest suurem koosneb kümnest kerakujulisest tuhande kuupmeetri suurusest maapealsest mahutist, väiksem aga 17-silindrilisest mahutist.

AS-i Nord Gas vedelgaasiterminali KMH avalik arutelu toimub 15. septembril.