Nursipalu polügoon ootab valdade üldplaneeringuid


BNS 30.08.2008

Kuperjanovi pataljoni Nursipalu harjutusväljaku planeerimine seisab Rõuge ja Sõmerpalu valla üldplaneeringu koostamise taga, kirjutab Võrumaa Teataja.

"Hetkel on käimas Rõuge ja Sõmerpalu valla üldplaneeringute koostamine ning edasised protsessid harjutusvälja arendamisel sõltuvad eelkõige üldplaneeringutest," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Tema kinnitusel on ministeeriumil lähiajal kavas tähistada harjutusväljaku piir piiritähiste ja teadetetahvlitega, rajada põhja- ja pinnavee seirepuurkaevud ning paigaldada harjutusvälja lähedusse esimene müramõõtur.

Viimasega on võimalik objektiivselt hinnata harjutusväljal tekkiva müra tegelikku mõju. "Vastavalt sellele saab hiljem täpsemalt vaadata, kas, kus ja milliseid kompensatsioonimehhanisme on tarvis rakendada," sõnas Kuimet.

Suurematest investeeringutest saab Kuimeti sõnul täpsemalt rääkida pärast üldplaneeringute kehtestamist. Lisaks kulutab ministeerium peagi viis miljonit krooni Sänna tee remondiks.