Ojaküla rahvas võitleb tuulepargi vastu


Äripäev 29.08.2008

OÜ Nelja Energia tahab Kunda lähedale Ojakülla rajada kolme tuulegeneraatoriga tuuleparki, kohalikud elanikud on aga vastu.

OÜ Nelja Energia soovib Kunda lähistele Ojakülla panna püsti kolm tuulegeneraatorit, mille igaühe võimsus on kaks megavatti, investeerides selleks ligi 150 miljonit krooni, kirjutas Virumaa Teataja.

Praeguseks on Viru-Nigula vallavolikogu algatanud detailplaneeringu ning valminud on keskkonnamõjude hindamise programm, mille avalik arutelu toimus teisipäeval, arutelust võtsid osa kohalikud elanikud, arendaja OÜ Nelja Energia, Viru-Nigula valla ning keskkonnamõjusid uuriva firma Hendrikson & Ko esindajad.

Riina Orguse sõnul häirib külaelanikke asjaolu, et tuulepark plaanitakse rajada Ojakülale liiga lähedale, ning rahvas tunneb muret eelkõige võimaliku müra pärast, kohalikud on Viru-Nigula vallavolikogule esitanud ka 41 allkirjaga protestikirja, kus seisab, et põhjalikult tuleb uurida kavandatava tuulepargi mõju inimeste tervisele. Samuti tahavad nad teada, kas pargi rajamine võib põhjustada televisiooni ja Interneti levihäireid.

Martin Kruus selgitas, et Ojakülla tahetakse rajada tuulepark seetõttu, et seal on tööstuspiirkond, planeeringuala ei jää liiga elamute naabrusesse, lähedal on meri ning sealsed tuuled on tuulikute jaoks soodsad.