Narva promenaad võib maksta üle 10 miljoni krooni


BNS 28.08.2008

Narva linna promenaad võib maksma minna üle 10 miljoni krooni, ehitus algaks positiivse rahastamisotsuse korral kõige varem 2010. aastal.

Narva ja Ivangorodi linna kaldapealsete arendamise ühisprojektis on juhtivpartner Narva linna arenduse ja ökonoomika amet. Projekti Venemaa partneriks on Ivangorodi linnavalitsus.

Narva linnavalitsuse arenduse ja ökonoomika ameti arenguosakonna juhataja Anne Veevo rääkis BNS-ile neljapäeval, et Narva kavandab promenaadiks umbes 600 meetri pikkust ja ühe hektari suurust ala Narva sadamast kuni bastioni Spes nurgani.

Ivangorodis kavandatakse promenaadi alates Petrogradskaja tänavast kuni Ivangorodi kindluse Kolodeznaja tornini, promenaadi pikkus oleks samuti umbes 600 meetrit ja ala suurus kaks hektarit.

Veevo märkis, et ühe promenaadi ehitustöö eeldatav maksumus on üle 10 miljoni krooni, kuid täpne summa selgub selle aasta lõpus, kui valmib teostatavus-tasuvusuuring.

Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala arendamise projekti maksumus on kokku 4,7 miljonit krooni ja sellega tehakse ära kõik vajalikud investeerimiseelsed tööd. Järgmise aasta augustini kestva projekti finantseerimine toimub Euroopa Liidu Tacise programmist.

Kui Euroopa Liit kiidab ehitustööde rahatataotluse heaks, siis toimub kaldapromenaadide ehitus aastatel 2010-2012, ütles Veevo.

Ehitusprojektide väljatöötamiseks on sõlmitud lepingud Inseneeribüroo Urmas Nugin OÜ ja Architector Grigoryev Ltd-ga.