Tuulepargid tuleb edaspidi kooskõlastada kaitseväega


BNS 28.08.2008

Valitsus kohustas neljapäeval heaks kiidetud lennundusseaduse muudatustega ettevõtjaid kooskõlastama tuuleparkide rajamise kaitseväega, et tagada radaripildi kvaliteet.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kaitseväel on olnud seoses tuuleparkide rajamisega probleeme radaripildi kvaliteediga.

Selle vältimiseks tuleb edaspidi enne tuulepargi rajamist saada kaitseväelt kooskõlastus.

Valitsuse heakskiidu saanud lennundusseaduse muudatused viivad lennundusalased reeglid paremasse vastavusse rahvusvaheliste nõuetega.

Seaduses täpsustatakse lennu- ja kopterivälja lähiümbruse mõisteid. Lähiümbrust puudutava täpsema regulatsiooni lisamine on vajalik seoses lennuvälja kaitsevööndis keelatud tegevuste määratlemisega.

Seaduses täiendatakse ka lennuohutust puudutavaid esmaabi sätteid - täpsustatakse lennundusspetsialistidele tervisekontrolli reegleid ja tervisetõendite väljastamist.

Samuti kehtestab eelnõu ühtsed reeglid raadiosidele Eesti õhuruumis, et vältida raadioside reeglite järgimisel väärtõlgendusi.