Narva-Jõesuu mereväravate arendamiseks luuakse MTÜ


Pressiteade 28.08.2008

Asutamisel on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Narva jõe suudme ja Soome lahe vahelise ala arendamine, kus hetkel asuvad sadamad ja endised tootmishooned. Selleks kutsuti linna poolt kokku MTÜ asutamiseks vajalik initsiatiivgrupp.

"Koosolekul vaadati läbi põhikiri ja lepiti kokku peaeesmärgid ning otsustati saata see kõikidele asutajatele läbivaatamiseks. Pärast põhikirja kooskõlastamist ja esindajate nimetamist kogunetakse asutamislepingut allkirjastama," ütles loodava MTÜ initsiatiivgrupi liige Jüri Moor.

Moori sõnul loovad jõe kaldal asuvate väikesadamate ja endiste tootmisalade kasutuselevõtmine uutes funktsioonides head eeldused kogu piirkonna arenguks.

"Loodava MTÜ peaeesmärgiks on avaliku huvide jälgimine Narva-Jõesuu kui kuurortlinna arengus. Selleks luuakse Mereväravatele ühine kontseptsioon, ühine väljaarendamise kava, mis sisaldab konkreetseid tegevusi," ütles Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi.

Linnapea sõnul on niivõrd olulise ala planeerimisel väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluste vaheline partnerlus ja koostöö. Ettevõtted, kellel on huvi ala arendamise vastu, on oodatud liituma loodavaga organisatsiooniga.

Mereväravate maa-ala soovitakse kujundada atraktiivseks avaliku äri-, elamu- ja turismifunktsioonidega linnaruumiks. Sinna plaanitakse rajada mitmeid hotelle, teenindus-, toitlustus- ja meelelahutusasutusi. Lisaks rajatakse sinna kaasaegne linnaruum avatud jõekaldaga ja heal tasemel haljastusega, mida kaunistavad erinevad väikevormid.

Merevärava väljaarendamine annaks tõuke turismi kiiremaks arenguks kogu piirkonnas. Loodava MTÜ üheks eesmärgiks on ka turismi alane ühine turundustegevus, et muuta Narva-Jõesuu tuntuimaks kuurortlinnaks Soome lahe ääres.