Nord Stream pakkus Eestile gaasihoidla ehitamist


Äripäev 27.08.2008

Newsru.com kirjutas, et Nord Stream AG tegi kõigi kolme Balti riigi valitsusele ettepaneku merealuse gaasitrassiga ühendatud gaasihoidla ehitamiseks. Siiani on läbirääkimisi hakanud pidama vaid Läti valitsus.

Delfi kirjutas viitega Nord Streami aktsionärile BASF, et läbirääkimistes osaleb paraku vaid Läti. Leedu ei vaja alternatiivseid gaasitarneid ja Eesti pool ei võtvat lihtsalt vedu. "Eestlastega ei õnnestunud gaasijuhtme panekus kokku leppida. Nad ei lubanud isegi merepõhja uurida," lisas BASFi juht.

Gaasitoru rajavas firmas Nord Stream on 51%line osalus Gazpromil ning 20%ne osalus nii Saksa firmal E.ON AG kui BASF SE-l. 9% kuulub Hollandi firmale Gasunie NV.

Viiburist algava ning Saksamaale suunduva merealuse gaasijuhtme pikkuseks on kavandatud 1200 kilomeetrit ja läbilaskevõimeks 27,5 miljardit kuupmeetrit aastas.