K & H uuendab ligi 30 miljoniga Kärdla veevärki


BNS 26.08.2008

AS K & H uuendab järgmise aasta oktoobri keskpaigaks 29,5 miljoni krooniga Kärdla veevärki.

Kokku saab Hiiumaa vee- ja kanalisatsioonisüsteem AS-i Kärdla Veevärk korraldatud riigihanke abil uuendatud ligi 45 miljoni krooni eest.

Kärdlas ehitab ja rekonstrueerib AS K & H üheksa kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke, ehitab ühe veetöötluse, neli reoveepumplat, ühe mudakäitluse ja ühe purgimissõlme.

Käina valla Käina alev saab 3,9 kilomeetrit uut vee- ja kanalisatsioonitorustikku, kaks uut reoveepumplat ja kolm rekonstrueeritud reoveepumplat.

Käina veevärgi tööde kogumaksumus on 8,3 miljonit krooni. Selle hanke osa võitis kuue pakkuja seast Facio Ehituse AS, kes peab tööd lõpetama järgmise aasta juuni keskpaigas.

Pühalepa valla Suuremõisa küla saab järgmise aasta aprilli lõpuks 2,3 kilomeetrit rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikke, samuti rekonstrueeritakse üks puurkaev, üks reoveepumpla ning ehitatakse üks veetöötlus ja üks purgimissõlm.

Selle hankeosa võitis viie pakkuja seas samuti AS K & H.