Tallinna kõrghaljastus vajab pidevat hooldust


Pressiteade 25.08.2008

Aasta algusest praeguseni on Tallinna territooriumile istutatud 267 uut lehtpuud, 1528 okaspuud ja 4574 põõsast.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul on linna prioriteediks uute haljasalade rajamine ja olemasolevate rohealade ning alleede korrashoid. "Selle aasta suurimad istutustööd tehti Sõpruse puiestee - Ehitajate tee liiklusringil, kesklinna haljasaladel ning Pirita rannametsas, kuhu istutati täiendavalt 500 puutaime," ütles abilinnapea Deniss Boroditš. "Õige pea lõppevad istutamistööd Kivila pargis ja vastrenoveeritud Pae tänaval." "Meil on hea meel tõdeda, et paljud kodanikud juhivad keskkonnaameti spetsialistide tähelepanu kuivanud ja ohtlikele puudele," ütles linnaaednik Karmen Kähr. "Igal puul on oma eluiga ja õnnetuste vältimiseks tuleb õigeaegselt hoolitseda uue puupõlvkonna kasvatamise ja istutamise eest."

Käesoleva aasta jaanuarist augustini on keskkonnaamet väljastanud 646 raieluba.