Go Groupi Pärnu kinnisvaraarenduse maht on 707 korterit


BNS 25.08.2008

Transpordikontserni AS-i Go Group Pärnu autobussipargi ala detailplaneering näeb ette kokku 707 korteri rajamist.

Pärnu ATP asukohana tuntud Mere 7 ning Mai 6 kinnistute pindala on kokku 41.147 ruutmeetrit. Detaiplaneeringu järgi saab sellest 2095 ruutmeerit munitsipaliseeritud transpordimaaks.

Alale tekkib kokku kolm erinevat arhitektuurse iseloomuga krunti. Vahetult Mai tänava äärde tulevad kaheksakorruselised kortermajad, mis on jätkuks olemasolevale Mai tn 6a korterelamule.

Teise tsooni moodustaksid liigendatud vabaplaneeringulised kahe- kuni neljakorruselised hooned, mis loovad sisehoovi, arvukalt väliterrasse ning rõdusid.

Kolmanda tsooni moodustab kolme- kuni viiekorruseliste korterelamutega elamuala.

Ala maksimaalse hoonestuse korral rajataks suletud brutopinda 62.280 ruutmeetrit. Planeeringuga nähakse ette 707 korteri ehitamist, 70 protsenti planeeritavatest korteritest on kuni kahetoalised ning 30 protsenti kolme- ning enama toalised.

Planeeritavale alale on ette nähtud 676 parkimiskohta. Korterite arvust tulenev normatiivne parkimiskohtade arv on 538, kokku üle 138 parkimiskoha jääb külalistele.

Praegu asub kvartalis etapiti rajatud hoonestus, mis on kavas lammutada. Ehitusregistri andmeil on Mere 7 kinnistul kokku 17 hoonet, valdavalt hallid, töökojad, hoidlad.

Varasema info kohaselt võib Pärnu volikogu kehtestada Go Groupi Pärnu ATP ala planeeringu järgmisel istungil, mis tõenäoliselt toimub 18. septembril.