Koguva sadama arendaja endiselt rahaootel


Äripäev 23.08.2008

Lähiajal loodab Koguva vana sadama arendaja saada selgust planeeritavate tööde tegemiseks loodetud 10 miljoni krooni suuruse toetussumma osas.

“Augusti lõpuks või hiljemalt septembri alguseks peaks selge olema, kas sadama arendamiseks antakse meile EAS-ist kümme miljonit krooni või mitte,” ütles Koguva elupõlise sadama arendamisega tegeleva MTÜ Ankur eestvedaja Endel Noor Meie Maale.

Tema sõnul on sadama arendamine seotud just EAS-ist raha saamisega, sest omakapitali MTÜ-l ei ole.

EAS-ist raha saamisel on arendajal kavas Koguva vana kalasadam täielikult renoveerida, remontida kai ja süvendada faarvaatrit. Väikeste aluste – kala- ja sportpaatide ning kaatrite jaoks on plaanis ka vana sadam alles jätta. “Tööd on seal vaja palju teha,” kinnitas Noor.

Koguva küla kalasadamaala detailplaneeringuga, mille järgi peaks korda saama nii vana sadamakoht, teeühendused kui ka tehnovõrgud, sai tutvuda juba juunis Muhu vallamajas.

Koguva sadam on viie mehe eravaldus ja seda majandab viieliikmeline MTÜ Ankur.