Nõmmele ja Pääskülla tulevad kahetasandilised ristmikud


Pressiteade 21.08.2008

Linnavolikogu otsuse kohaselt osaleb Tallinn Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projektis, millega Nõmme ja Pääsküla raudteeristmikud ehitatakse kahetasandiliseks.

Nõmme raudteeülesõit muutub mitmetasandiliseks raudteealuse ringristmiku abil. Pääskülas viiakse autoliiklus raudteealusesse tunnelisse. Abilinnapea Deniss Boroditš rõhutas, et sellise lahendusega suureneb nii ohutus kui läbilaskevõime raudteeülesõitudel ja vähenevad liiklusummikutest tulenevad negatiivsed keskkonnamõjud.

Pääsküla ning Nõmme raudteeülesõitude eelprojekteerimine ning tehnilise projekti koostamine toimus Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline abi transpordisektorile: projektide ettevalmistamine ja juhtimine" alaprojekti raames, mille eesmärk on ohuprobleemide kõrvaldamine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel.