Tallinn sai Liipri, Relsi ja Versta tänava


BNS 19.08.2008

Tallinna linnavalitsus nimetas teisipäeval Nõmme linnaosas kolm uut tänavat Liipri, Relsi ja Versta tänavaks.

Linnavalitsus nimetas Pääsküla asumis Rännaku puiestee ja Naaritsa tänava vahelise Raudtee tänava lõigu Liipri tänavaks ning Olevi tänava ja Rännaku puiestee vahelise Raudtee tänava lõigu Relsi tänavaks.

Need kaks tänavat tuli ümber nimetada piirkonna aadresside korrastamiseks, kuna tänavu 1. jaanuaril jõustunud valitsuse määruse järgi ei tohi enam kaldkriipsudega aadresse olla. Raudtee tänava lõpu aadresside vastavusse viimiseks valitsuse määrusega tuli ümber nimetada kaks tänavalõiku.

Arvestades tänavalõikude endist nime ja tihedat seost raudteega, otsustas Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon uute nimede valimisel lähtuda raudtee teemast.

Versta tänavaks nimetas linnavalitsus Nõmme keskuse deatilplaneeringuga tekkiva uue tänava. Uus tänav algab Kõveralt tänavalt ja lõpeb Raudtee tänaval.

Kuna uus tänav asub Nõmme raudteejaama lähedal ning enne Nõmme jaamaks nimetamist kandis raudteejaam nime Seitsmes verst, tegi Nõmme linnaosavalitsus ettepaneku nimetada uus tänav Seitsmenda Versta tänavaks.

Nimekomisjon leidis, et Seitsmenda Versta nimi on tänavanimeks liiga pikk. Samas oli komisjon seisukohal, et seda ajaloolist tõika võiks tänavanimes siiski meenutada, mistõttu esitati uue tänavanimena linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Versta tänav.