Maanteeamet jätkab võimaliku Saaremaa püsiühenduse kavandamist


Pressiteade 19.08.2008

18. augustil toimus Maanteeametis projekti "Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine (Kava) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)" avakoosolek.

Koosolekul täpsustati Kava koostamise ja KSH läbiviimisega seotud tegevuste ajakava ja korralduslikke küsimusi.

Konsultant, WSP Finland OY, alustab käesoleva aasta septembrikuus Kava ja KSH-ga seotud uuringute läbiviimist. Järgneva 16 kuu jooksul viiakse läbi 11 erinevat keskkonnaalast uuringut ning sotsiaal-majanduslik ja finantsanalüüs.

Avakoosolekul lepiti kokku, et kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet avalikustatakse kolmes kohas: Muhu ja Hanila vallas ning Tallinnas. Lisaks KSH aruande avalikustamisele korraldatakse projekti koostamise käigus avalikke koosolekuid, kus tutvustatakse valminud uuringute ning projekti tulemusi, samuti teiste maade kogemusi püsiühenduste rajamisel. 16. juulil sõlmisid Maanteeamet ja Soome firma WSP Finland OY "Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine (Kava) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)" lepingu, mille maksumus on 13 500 000 krooni (ilma käibemaksuta). Lepingu periood on 1. august 2008 kuni 30. november 2009.

Kava eesmärk on võrrelda erinevaid liiklusviise üle Suure väina ja hinnata nende majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnamõjusid ning välja selgitada sobivaim liiklusühendusviis koos rahastamisskeemiga. http://www.mnt.ee/atp/?id=3858

Lisainfo projekti kohta: Saaremaa püsiühenduse koduleheküljel: http://www.mkm.ee/index.php?id=8405