Neli omavalitsust said riigilt maad


Pressiteade 14.08.2008

Täna, 14. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks maaüksuste andmise nelja omavalitsuse omandisse, üks taotlus jäeti rahuldamata.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul anti tasuta maaüksused Pärnu, Rakvere ja Tallinna linnale ning Kärdlale Hiiumaal, kes olid eelnevalt esitanud ministeeriumile vastava taotluse.

Kõik need omavalitsused põhjendasid oma taotlusi sellega, et maad on vaja kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Pärnu, Rakvere ja Tallinna linn said riigilt tasuta maad teedeehituseks ja haljasala rajamiseks.

Tallinna linn taotles Põhjaväila 2. ehitusjärgu väljaehitamiseks Ahtri tänava pikenduse maaüksust pindalaga 32 121 m². Pärnu linn soovib Niidu, Ehitajate tee ja Kase tänavate vahelisele maa-alale, suurusega 11 029 m², rajada avalikult kasutatava tänava ja lisaks ka Ehitajate teega paralleelse Kibuvitsa tänava pikenduse. Rakvere plaanib maaüksusele Vabriku tänav 2T, pindalaga 1324m², rajada avalikult kasutatava tee ja haljasala. Kärdla linna munitsipaalomandisse antakse aadressil Sadama 30 asuv 13 152 m² suurune maatükk eesmärgiga Kärdla sadama-ala välja ehitada.

Valitsus toetas Keskkonnaministeeriumi ettepanekut mitte rahuldada Jõhvi Vallavalitsuse taotlust Jõhvi linnas Pargi tn 2 ala munitsipaalomandisse andmiseks, kuna maa tasuta munitsipaalomandisse andmine äritegevuse korraldamise eesmärgil ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Ka ei näe Jõhvi Vallavolikogu kinnitatud Jõhvi valla arengukava aastateks 2007 - 2013 ette omavalitsuse poolt Jõhvi linna parkimismaja ehitamist, millega vallavalitsus taotlust põhjendas.

Jõhvi Vallavalitsus soovis saada riigilt maad Pargi tn 2 kõrvalkinnistul asuva staadioni külastajatele parkimismaja ehitamiseks ja põhjendas maa saamise vajadust kohaliku omavalitsuse seadusega vallavalitsusele pandud kohustust kohaliku autotranspordi korraldamiseks. Lisaks märgiti, et kuna parkimismajja on planeeritud rajada ka mõned äripinnad, siis aitab see piirkonnas uusi töökohti luua.

Keskkonnaministeeriumi seisukoht on, et reformimata riigimaale parkimismaja ehituseks planeeritud transpordi- ja ärimaa sihtotstarbeline krunt, millele ei ole esitatud erastamise ega tagastamise taotlusi, on võimalik jätta riigi omandisse ning vastavalt riigivaraseadusele saab üldjuhul sellist maad võõrandada avalikul enampakkumisel.