Mustvee Betaania Kogudus ehitas uue kirikuhoone


Pressiteade 14.08.2008

Pühapäeval, 17. augustil pühitsetakse sisse Mustvee linna uusim pühakoda. Mustvee Betaania Koguduse pühamu ehitus läks maksma 4,8 miljonit krooni. Suurem osa sellest rahast laekus Eestimaa inimeste vabatahtlike annetustena, riik eraldas tänavu ehitustööde lõpetamiseks 300 000 krooni.

Uude pühamusse mahub teenistustel osalema kuni 150 inimest. Siin on veel suur koosolekute pidamise saal, pühapäevakooli- ja noorteruum ning pastori tuba. Tulevikus hakatakse kirikus ka kohaseid kontserte korraldama.

Hoonet kaunistavad Dolores Hoffmanni vitraažaknad. Ehituse peatöövõtja oli AS Cobra Grupp. Abitöödel osalesid vabatahtlikena koguduse liikmed.

17. augustil kell 10 algaval avamistseremoonial lõikavad koos vaimulikega lindi läbi Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja Mustvee linnapea Mati Kepp. Esimesel jumalateenistusel sissepühitsetud pühakojas osalevad mitmed Riigikogu liikmed ning Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, samuti Mustvee teiste koguduste esindajad.

Uus kirikuhoone asub Mustvees Tähe tänav 5. Selle krundi ostis Betaania Kogudus 1935. aastal ja ehitas siia palvela. Nõukogude võim natsionaliseeris kirikuhoone, mida hiljem kasutati pikka aega kinona. Hoone tagastati kogudusele ahervarena. Kogudus oli sunnitud selle lammutama. Uue pühamu rajamist alustati 6. juunil 2005.

Mustvee on tuntud kui Eesti linn, kus elanike arvu (1760) arvestades on kõige rohkem kirikuid. Lisaks Mustvee Betaania Koguduse pühamule tegutseb Mustvees praegu veel neli erinevat kirikut, eelmise sajandi alguses oli kirikuid koguni seitse.