Tallinn taotleb Kaarli krunti taas munitsipaalomandisse


BNS 13.08.2008

Kuigi valitsus keeldus Tallinnale andmast Kaarli puiestee 4a kinnistut ning pooleli on selle riigi omandisse jätmise menetlus, esitas Tallinn uue taotluse krundi munitsipaalomandisse saamiseks.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk kritiseeris linnavalitsuse teates valitsust, öeldes, et riigijuhtide väiklus pärsib pealinna esindusväljaku rajamist.

Võrgu sõnul ei ole võimalik kinnistu linna omandamisse taotlemisest loobuda. "Seetõttu esitasime keskkonnaministrile uue avalduse selle maatüki munitsipaalomandisse andmiseks," ütles Võrk.

Tallinna maa-amet esitas teistkordse taotluse Kaarli 4a maa munitsipaalomandisse andmiseks keskkonnaministrile 18. juulil saadetud kirjaga.

Linn rõhutas taas, et vajab maaüksust linna arenguks - Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee maa-ala detailplaneeringuga kavandatud linnaväljaku ja haljasala, maa-aluse parkla ning ühendusteede ehitamiseks.

Krunt asub Tallinnas okupatsioonimuuseumi vastas ning linnal on vaja detailplaneeringu järgset krunti aadressiga Kaarli 4a Vabaduse väljaku maa-aluse parkla väljasõidu jaoks juhul, kui realiseeruks plaan ehitada see välja esialgu kavandatud mahus koos erasektoriga.

Tallinna linn taotles maad munitsipaalomandisse mullu jaanuaris. Septembris otsutas valitsus maad linnale mitte anda, kuna see pole omavalitsusüksustele pandud ülesannete täitmise seisukohalt põhjendatud.