Purtse tuulikupargi KSH-le laekus kolm ettepanekut


BNS 13.08.2008

Sonda ja Lüganuse valda kavandatava Purtse tuulikupargi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalikule arutelule esitati kolm kirjalikku seisukohta.

"Kohapeal tegi OÜ Jaotusvõrk märkuse tuulepargi ja Püssi 330 kilovatise alajaama vaheliste elektriliini põhitrasside ebatäpsuste ja nõuetele mittevastavuse kohta," ütles BNS-ile Lüganuse valla ehituskonsultant Ants Kangro.

Kangro lisas ka, et veelkord kerkis üles küsimus tuulikute paigaldamisest Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga väärtuslikeks tunnistatud maastikele.

Seoses sellega on ka Purtse tuulikupargi juhtrühma seisukoht, et planeeringu alale ei tohiks paigaldada rohkem kui 20 tuulikut. Suurema arvu tuulikute korral laieneks oluliselt tuulikupargi maa-ala ning tuulikud jääksid maastikus liialt domineerima, selgitas ta.

Purtse tuulikupargi planeeringu ala hõlmab ka Purtse külas asuvat Tülli kinnistut, mille omanik esitas vastuväite selle kohta, et tema kinnistult on ära jäetud kaks algselt planeeritud tuulikut. Ühtlasi tegi Tülli kinnistu omanik ettepaenku taastada esialgses eskiisis ettenähtud kaks tuulikut tema kinnistule. Selle tulemusel kasvaks tuulikupark 45 tuulikuni.

Tuulepargi arendaja on AS Raunistal, kelle esialgne plaan oli ehitata 20 tuulikut Purtsesse. Planeeringu käigus on OÜ Kekki Kinnisvara ja Õigusbüroo ning Madis Olti ettepanekute alusel Sonda vallavolikogu otsustanud jätkata planeeringu koostamist 43 tuulikuga.

Sonda ja Lüganuse valda kavandatav tuulikupargi teemaplaneeringuga käsitletav ala on umbes 2900 hektarit.