Riik annab omavalitsustele elukohtade loomiseks elamumaad


BNS 13.08.2008

Valitsus plaanib neljapäevasel istungil heaks kiita riigivaraseaduse muutmise eelnõu, mis annaks kohalikele omavalitsustele võimaluse omandada riigilt soodsamat elamumaad, et kindlustada inimestele elukohad.

Riigivaraseaduse muutmise eelnõu annab kohalikele omavalitsustele elamumaa 65-protsendise väärtusega selle turuhinnast, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Paljudel kohalikel omavalitsustel ei ole elamumaa sihtotstarbega maad, samas kui osadele kohalikele omavalitsustele on maareformi seaduse alusel antud munitsipaalomandisse 1940. aasta 16. juuni seisuga kohaliku omavalitsusüksuse omandis olnud maad.

Selleks, et tagada kõikidele kohalikele omavalitsustele võrdsed võimalused inimeste valda või linna elamaasumise soodustamiseks, tuleb seadustada võimalus, mis tagaks võrdsed võimalused kohalikele omavalitsustele elamumaa omandamiseks, märkis valitsus.

Müügihind tuleb omavalitsusel tasuda kahe aasta jooksul müügilepingu sõlmimisest. Selle tähtaja kehtestamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse maa planeerimiseks ja infrastruktuuride väljaehitamiseks ning elamumaa võõrandamiseks kuluvat aega.

Võõrandamisest laekuv raha läheb riigieelarvesse.