Tallinn-Väike rongijaam võib saada uue jaamahoone


BNS 12.08.2008

Tallinna kesklinnas asuv Tallinn-Väike rongijaam võib saada uue neljakorruselise jaamahoone, praegune 1901. aastast pärinev jaamahoone koos abihoonetega on plaanis restaureerida.

Avalduse uue, tänastele nõudmistele vastava jaamahoone ehitamiseks esitas 2006. aasta septembris AS Edelaraudtee, selgub Tallinna linnavalitsuse detailplaneeringu algatamise korralduse seletuskirjast.

OÜ Guru Projekt poolt koostatud detailplaneeringu eskiisi kohaselt tuleb Tallinn-Väikse rongijaama kuni neljakorruseline uus jaamahoone, millele lisandub kaks maa-alust parklakorrust. Hoonesse on plaanitud piletimüük, ooteruumid ning väiksemad äripinnad reisijate teenindamiseks.

Olemasolev ajalooline jaamahoone rekonstrueeritakse plaani kohaselt toitlustus- ning majutusasutuseks. Hoone rekonstrueerimisel tuleb lähtuda muinsuskaitse eritingimustest ning ehitise T-kujulist kuju ei muudeta.

Vanast jaamahoonest lõuna poole jääv teetööliste tööriistakuur on plaanis säilitada ning uue jaamahoonega galerii abil ühendada.

Praegu on Tallinn-Väikse jaama ooteplatvormid remontimata ning kehvas seisukorras. Hoolimata raudtee Tallinn-Väike vahejaama toimimisest ei oma jaamahoone avalikku funktsiooni.

Tallinna linnavalitsus otsustab detailplaneeringu algatamise üle sel kolmapäeval.