Kohus peatas Arco Vara Tivoli ala arendamise


BNS 12.08.2008

Arco Vara ei saa Tallinnas Kadriorus asuva endise Tivoli lõbustuspargi ala arendada, sest kohalik elanik vaidlustas kohtus detaiplaneeringuga ette nähtud parkimiskohtade arvu ning kohus peatas arendamise.

Kinnisvaarakontsern Arco Vara informeeris teisipäeval läbi börsi aktsionäre, et Tallinna ringkonnakohus jättis 11. augusti määrusega jõusse Tallinna halduskohtu varasema otsuse, mis peatab esialgse õiguskaitse korras Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud Narva maantee 67 detailplaneeringu rakendamise.

Esialgse õiguskaitse rakendamise otsus edasikaebamisele ei kuulu.

Tallinna linnavolikogu otsuse vaidlustas Tivoli projekti kinnistuga piirneva elurajooni korteriomanik. Kohtuasja sisuks on kaebaja väide, et detailplaneeringus ette nähtud 780 parkimiskohta ei ole kooskõlas Tallinna parkimise korraldamise arengukavaga aastateks 2006-2014, mille kohaselt peaks parkimiskohti olema vähemalt 907.

Samuti väidab kaebaja, et volikogu otsuses ei motiveerita piisavalt asjaolu, miks peetakse vajalikuks piirkonna üldplaneeringu muutmist ning miks jäeti keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkus kaalumata.

Arco Vara on menetlusse kaasatud kolmanda isikuna.

"Arvestades Arco Vara poolt valitud pikka perspektiivi kinnistu arendamisel, peame tõenäoliseks vaidluse jõudmist detailplaneeringu rakendamist võimaldava tulemuseni," ütles Arco Vara juhatuse esimees Aare Tammemäe.

Varem on Tammemäe BNS-ile rääkinud, et Arco Vara tahab sõltuvalt projekteerimise kiirusest ja turuolukorrast suure tõenaosusega alal ehitama hakata järgmisel aastal. Etapiviisilise arendamise esimeses järgus peaks valmima umbes 120 korterit.

Kokku peaks Arco Vara Kadrioru kuni viiekorruselistes korterelamutes kortrite pinda tulema 58.470 ruutmeetrit.

Kvartali rajamine koos 251 miljoni kroonise krundi ostuhinnaga peaks maksma minema 1,8 miljardit krooni.