Tallinna vanalinna võib tulla uus hotell


BNS 12.08.2008

Tallinna vanalinna, Pikk tänav 29/Lai tänav 24 asuvasse kolmekorruselisse hoonesse võib tulla 50 toaga hotell, hoone omanik OÜ Marsilius taotleb linnavalitsuselt projekteerimistingimusi.

Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus poolt koostatud ümberehituse eskiisprojekti kohaselt tuleks hoonesse hotell koos kohviku ning restoraniga, hotelli peasissepääs jääks Laia tänava poolsesse külge.

Hoone esimene ja keldrikorrus jäävad plaani kohaselt avalikku kasutusse, selleks avatakse kinnistul läbipääs Pika ja Laia tänava vahel.

Kuna hoone jääb vanalinna muinuskaitsealasse, on Marsilius linnavalitsusele esitanud ka professor Juhan Maiste poolt koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Mullu juulis müüs Tallinna linn vastava kinnistu koos Pikk tänav 33 asuva kinnistuga 53,5 miljoni krooni eest OÜ-le Konga Invest.

Mullu omandas Konga Investi firma emaettevõte Marsilius, mis kuulub eraisikule Alexander Kofkin. Ettevõtte juhatuse liikmed on Krediidiinfo andmetel peale Kofkini ka Peedu Zeiger ning Aleksandr Burõhh.