Pirita Lillepi pargi ehitustööd


Pressiteade 12.08.2008

Pirital Lillepi pargis kostub juba mõnda aega masinate müra ning kulgevad tööd kergliiklustee rajamisel, millest loodetakse populaarse avaliku rohe –ja puhkeala kujunemist kohaliku elanikkonna ning tervisesportlaste seas.

Parki rajatav kergliiklustee on oma olemuselt suletud ring pikkusega 2,5 kilomeetrit ning sellest võiks kujuneda koht nii rulluisutajate kui jalgratturite jaoks. Miks mitte ei võiks Lillepi pargist kujuneda edaspidi ka koht, kus viiakse läbi vastavate spordialade rahvaspordivõistlusi.

Lillepi pargi rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamist alustas riigihanke võitnud Arhitektuuribüroo R-Projekt juba 2006. aasta augustis. Toimunud on arutelud erinevate ametkondade, ühingute ja seltside osavõtul. Projekti on erasektorist kaasfinantseerijatena Tallinna Kommunaalametile kaasatud ka Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja SK FC Levadia.

Peatselt avatava kergliiklustee puhul on hoolikalt arvesse võetud kohaliku elanikkonna arvamust ning samuti kergliiklustee rajamisega kaasnevat puude raiet, mida on püütud viia miinimumini ning rajada tee selliselt, et sellega ei kaasneks kultuurväärtuslike puude langetamine.

Töövõtuleping kergliiklusteed rajava AS-iga Talter sõlmiti käesoleva aasta juunis ning esimeses ehitusetapis, mida on 8,9 miljoni krooniga toetanud Tallinna linn, 4,13 miljoni krooniga finantseerinud Tallinna Kaubamaja AS ja 0,5 miljoniga SK FC Levadia, plaanitakse välja ehitada Lillepi pargi kergliiklusteed , jalakäijate teed ja valgustus.

Tänavu teostatakse Lillepi pargis töid 13, 5 miljoni krooni ulatuses.

Tööde lõppemise tähtaeg on 30. august.