Reisisadama naabrusse tekib kolm uut tänavat


Pressiteade 12.08.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb anda kesklinna Sadama asumisse Tuukri tn 1, 1a, 1b kruntide ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Lüüsi tänav, Madalmaa tänav ja Poldri tänav.

Tuukri tn 1, 1a, 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimede andmisel arvestas nimekomisjon, et tegemist on alaga, mis veel üsna hiljuti oli merepõhi ning meenutas veel sajandki tagasi Madalmaid. Seetõttu kutsuti seda madalat ja vesist piirkonda Uus-Hollandiks.

Kuna Tuukri tänav on olnud ajalooliselt Hollandi tänav, siis leiti, et siin võiks kasutada Hollandi ja Madalmaadega seotud teemat ning pakuti uute tänavanimedena välja Lüüsi (lüüs on tehniline rajatis, mille kaudu laev sõidab ühelt veetasemelt teisele), Madalmaa ja Poldri (polder on allpool mere- või naaberveekogu pinda olev tammistatud maa-ala).

Tallinna kohanimede määramise korra kohaselt määrab tänavale, nende analoogidele ja asustusüksusest väiksematele nimeobjektidele nime linnavalitsus nimekomisjoni seisukoha ja linnaosa valitsuse kooskõlastuse alusel.