Jõhvi-Narva tee trassikoridor selgub 2011. aasta lõpuks


BNS 11.08.2008

Ida-Viru maavanem algatas maanteeameti ettepanekul teemaplaneeringu, mille käigus täpsustatakse Tallinna-Narva maantee trassikoridor Jõhvi-Narva maanteelõigus 2011. aasta lõpuks.

Ametlikest Teadaannetest selgub, et planeeringu käigus täpsustatakse trassikoridor maantee Jõhvi-Narva lõigus koos Jõhvi ja Sillamäe ümbersõitude trassikoridoridega ja määratakse Narva ümbersõidu (Vodova-Riigiküla) trassikoridor.

Maanteeamet plaanib ehitada Tallinn-Narva maantee esimese klassi nõuetele vastavaks maanteeks.

Maavanem algatas ka teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.