Kakumäe jahisadama detailplaneering sai mitmeid proteste


BNS 06.08.2008

Teisipäeval toimunud Tallinna Haabersti linnaosas asuva Kakumäe jahisadama ja selle ümbruse detailplaneeringu arutelul esitati kaheksa kirjalikku protesti.

Planeeritava ala suurus on ligi 14 hektarit. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine erineva sihtotstarbega kruntideks ning sadamat teenindava hoonekompleksi rajamine koos Kakumäe kohaliku keskushoonega. Detailplaneeringuga lahendatakse haljastuse, liikluse, parkimise, loodushoiu ja trasside ehitus alal.

"Arvatakse, et asustustiheduse suurendamine piirkonnas kahjustab elukvaliteeti. Ollakse kortermajade ehitamise vastu piirkonda, kuigi detailplaneeringu alal juba asub vähemasti üks kortermaja Selise 26. Selle maja esindaja aga pole kortermajade vastu, kuid soovib ümbritsevate ehitusmahtude vähendamist," selgitas protestide sisu Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov BNS-ile.

"Kardetakse ka liikluskoormuse suurenemist Lesta tänaval, mis aga on tegelikkuses kompenseeritud selle tänavaga paralleelse Nooda tee väljaehitamisega vastavalt eskiisprojektile," lisas ta.

"Ärevust elanikes on tekitatud tulenevad ka meedia valest kajastusest projektile. Näiteks kirjutas Eesti Päevaleht oma teisipäeval ilmunud artiklis, et piirkonda ehitatakse kokku 340 korterit. Projektijuhi Tuuliki Laessoni sõnul tuleb aga detailplaneeringuga kaetud alale vaid maksimaalselt 214 korterit," ütles Hindov.

"Projekteerija OÜ Ateljee Süd alustab nüüd detailplaneeringu koostamist tulenevalt eskiislahenduse ideedest ja arvestades tehtud märkusi," ütles Hindov.

Seejärel läheb projekt taas arutlusele Haabersti halduskogus ning peaks saama Haabersti linnaosa valitsuse kooskõlastuse, lisas ta.