Nõmmele ja Pääskülla rajatakse kahetasandilised raudteeristmikud


Pressiteade 06.08.2008

Nõmmele ja Pääskülla rajatakse kahetasandilised raudteeristmikud Tallinna Linnavalitsuse tänasel istungil anti heakskiit projektlahendustele, mille kohaselt muudetakse Nõmme raudteeülesõit mitmetasandiliseks raudtee-aluse ringristmiku abil ja Pääsküla raudteeülesõidukohal viiakse autoliiklus raudteealusesse tunnelisse.

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjon esitas linnavalitsusele heakskiitmiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel" Nõmme ja Pääsküla raudteeülesõitude projektlahenduste eelistatud variandid.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul on projekti eesmärgiks ohutuse suurendamine raudteeülesõitudel, liiklusummikutest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ja raudtee läbilaskevõime tõstmine.

"Teostatavusuuringu käigus töötati välja liiklusskeemide põhistsenaariumid ning vastavalt nendele koostati alternatiivlahendused, hinnati alternatiivlahenduste tehnilist teostatavust, tasuvust ning keskkonnamõjusid. Selle alusel valis teede juhtkomisjon sobivaimad lahendused," selgitas Boroditš.

Tallinnas Pääsküla ning Nõmme raudteeülesõitude eelprojekteerimine ning tehnilise projekti koostamine toimus Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud Ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline abi transpordisektorile: projektide ettevalmistamine ja juhtimine" alaprojekti "Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel" raames.