Riik lõpetas Eesti Energia meretuuleparkide loamenetluse


BNS 06.08.2008

Keskkonnaministeerium lõpetas Eesti Energia vee erikasutusloa taotluse menetluse meretuuleparkide ehitamiseks.

Ministeerium märkis, et vee erikasutusluba ei väljastata, kuna kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik merepõhja ehitada ning seetõttu puudub ka alus keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

Aprillis esitas Eesti Energia vee erikasutusloa taotluse, et asuda uurima suurte meretuuleparkide rajamist rannikumerre ja Peipsi järve.

Ministeeriumi esindaja ütles toona, et teema vajab põhjalikku uurimist, kuna merekeskkond on ökoloogiliselt veelgi tundlikum kui maismaa.

Ministeerium tegeleb praegu taastuvenergia ressursi uurimisega. Töö peaks valmima aasta lõpus.

Eesti Energia märkis eelmisel nädalal avaldatud aastaaruandes, et gruppi kuuluv taastuvenergia ettevõte on esitanud põhivõrgule liitumistaotluse Sindi alajamaas Pärnumaal 1000-megavatise Liivi lahte ehitatava meretuulepargi rajamiseks.

Eeluuringud on näidanud ka tuulepargi rajamise võimalikkust Peipsile. Esimese etapina on kavas rajada tuulepark Peipsi kaldale ja siis hinnata, kas on otstarbekas rajada tuulikuid ka vette.

Eesti Energia juht Sandor Liive on öelnud, et kõikidest taastuvenergia valdkondadest on tõenäoliselt vaid meretuulepargid selline, mis suudab kogu elektritootmise süsteemis olulist rolli mängima hakata.