Nõmme raudteesõlm võib saada ringristmiku raudtee alla


BNS 05.08.2008

AS-i Teede Tehnokeskus teeb kolmapäeval Tallinna linnavalitsusele ettepaneku kiita heaks projektlahendus, mis näeb ette Nõmme raudteeülesõidu mitmetasandiliseks muutmist raudtee-aluse ringristmiku abil.

Samuti teeb tehnokeskus ettepaneku kiita heaks Pääsküla raudteeülesõidu projektlahendus, mis näeb ette autoliikluse viimist tunnelisse raudteeülesõidu alla.

Juhul kui Tallinna linnavalitsus kiidab Teede Tehnokeskuse koostatud analüüsi ning võrdluste põhjal välja selgitatud parimad projektlahendused heaks, saavad need aluseks raudteeülesõitude projektide detailplaneeringute algatamiseks, selgub linnavalitsuse seletuskirjast.

Mõlema lahenduse puhul oleks auto- või rongiliikluse ehitusaegne ümberkorraldus raskendatud.

Teede Tehnokeskuse projekteerimise peaspetsialist Valdeko Laats rääkis BNS-ile, et Nõmme ülesõidu puhul analüüsiti ka projektlahendust, mille kohaselt tuleks ehitada T-tähe kujuline sild üle raudtee ning võimalust ehitada raudteeülesõidu alla mõlemas sõidusuunas tunnel.

Pääsküla raudteeülesõidu puhul jäeti kõrvale võimalus nihutada süvendisse viidud autoliiklus ühes sillale paigutatud raudteeülesõiduga linnas väljapoole, aga ka lahendus, mille kohaselt nihkuks raudteeülesõit linna poole, kuhu tuleks suur ristumiskoht.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt toetatava mitmetasandiliste raudteeülesõitude projekti eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõitudel, liiklusummikutest tulenevate keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime tõstmine.

Teostatavusuuringu käigus töötati välja liiklusskeemide põhistsenaariumid ning koostati alternatiivlahendused. Samuti hinnati alternatiivide tehnilist teostatavust, tasuvust ning keskkonnamõjusid, mille alusel valis teede juhtkomisjon sobivamad lahendused mõlemas asukohas.

Sama projekti raames on Teede Tehnokeskus koostanud projektlahendused ka Tapa ning Rakvere raudteeülesõitude eritasandiliseks ehitamiseks.

Rakveres Kauba tänavat ning Arkna teed ühendava raudteeülesõidu eritasandiliseks muutmise eelprojekt ning keskkonnamõju hindamise aruanne on praeguseks valminud ning nende tutvustus ja avalik arutelu toimub 25. augustil.