Algas allkirjade kogumine haljasala kaitseks


Pressiteade 05.08.2008

Tartu Karlova linnaosa elanikud algatasid allkirjade kogumise Päeva, Tähe ja Pargi tänavate vahelise haljasala kaitseks. Karlova miljööväärtusliku linnaosa südames asuvale haljasalale tahetakse rajada kortermajad, jättes avalikuks kasutamiseks vaid kitsa riba rohelust. Karlovlased pargi täisehitamist ei soovi, seda on harjutud nii suvel kui talvel kasutama puhkealana.

Allkirjade kogumisega juhitakse Tartu linnavalitsuse tähelepanu planeeringule, milles erahuvid on vastandunud avalike huvidega. "Avalikku rohelist ruumi on Karlovas vähe. Kuigi haljasala kuulub praegu eraomanikele ning Tartu linna üldplaneeringu ning peatselt kinnitamisele mineva Karlova linnaosa teemaplaneeringu kohaselt ehitatakse park täis, peaks olema avalikkusel siiski võimalus oma sõna sekka öelda, " räägib Juta Vallikivi, üks haljasala eest seisjatest. "Linnavalitsus võib avalikkuse tugeva soovi korral kehtivat üldplaneeringut muuta. Ükski planeering ei saa olla muutumatu suurus, neid vaadatakse aeg-ajalt üle ning need peavad sündima kokkuleppena kõigi osapoolte vahel. Linn võib haljasala säilitamise nimel näiteks eraomanikelt maa välja osta või pakkuda asendusmaad," selgitab Vallikivi.

Allkirju haljasala kaitseks saab anda elektrooniliselt aadressil www.karlova.ee ning täna, 5. augustil kell 17.00 haljasalal toimuval piknikul. Piknikul arutatakse üheskoos haljasala tulevikku.