Ehituslubade arv kukkus läbi 2004. aasta taseme


Äripäev 04.08.2008

Statistikaameti andmetel kukkus ehitusloa saanud eluruumide arv möödunud aastal 2004. aasta tasemest madalamale.

Mullu sai ehitusloa 8925 eluruumi. 2006. aastal anti luba 12 863, 2005. aastal 9151, 2004. aastal 9447 ja 2003. aastal 3419 eluruumi ehitamiseks.

Alates 2003. aastast lubati kasutusele vastavalt 2435, 3105, 3928, 5068 ja 7232 eluruumi. Kõige rohkem eluruume lubati mullu kasutusse võtta 3-5korruselistes majades, 3274 tükki.

Statistikaameti aastaraamatu andmetel külmutati mullu paljud arendusprojektid, kuna eluasemeturul tekkis ülepakkumine.