Vestman rajab Järvamaale Paide valda kaks tööstusparki


BNS 01.08.2008

Vestman Gruppi kuuluvad AS Vestman Kinnisvara ja AS Vestman Varahaldus kavandavad Järvamaale Paide valda kahte tööstusparki.

Ametlikest Teadaannetest selgub, et Paide vald algatas Tarbja külas Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu suhtes keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringu eesmärk on Kruusaaugu katastriüksuste jaotamine 18 äri- ja tootmiskrundiks, sealhulgas uue põhjavee puurkaevu, reoveepuhasti planeerimine ning kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste määramine.

Paide vallavalitsuse esindaja ütles BNS-ile, et planeeringu koostas OÜ Arens Projekt.

Vestman Kinnisvara Paide esinduse juht Priit Kallas rääkis BNS-ile, et kinnistule on kavas rajada tööstuspark. Maa-ala on tema sõnul praegu jaotatud kaheks, ühe maatüki pindala on umbes kaks ja teise pindala 15,5 hektarit.

Kallas ütles, et tööstuspargi valmimisaega on raske ennustada. "Kõige optimistlikum prognoos on, et selle aasta lõpuks on kehtestatud detailplaneering."

"Aga mis puutub ehitustegevusse - kas see on nüüd 2009 või jääb ta kuskil 2010. aastasse lausa," sõnas Kallas ja märkis, et suuresti sõltub see nõudluse suurusest.

Küsimusele, milline võiks nõudlus tema hinnangul olla, vastas Kallas, et logistiliselt on planeering hea koha peal, nimelt strateegiliste maanteede - Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja Tallinna-Tartu-Luhamaa - ristumiskohas.

Kallase sõnul on Mäo piirkonda Sakreti kuivsegude tehase kõrvale Vestman Varahalduse kinnistule kavas rajada analoogne tööstuspark. Sellel maa-alal on krunte oluliselt rohkem - koos teenindavate kruntidega kokku 26, kuigi maa-ala ise on pindalalt Kruusaaugu maaüksusest väiksem.

Kallas märkis, et osa krunte on põhjendatult nii väikesed tehtud, et oleks võimalik neid hiljem omavahel liita, kui mõni suurettevõte soovib suuremat krunti.

Mäo tööstuspargi projekt on alles algstaadiumis, on algatatud kinnistu planeering, rääkis Kallas.

Tööstusparkide rajamise eeldatavat maksumust ei osanud Kallas ennustada. "Täna ehitusturul on aeg muutumas, olukord muutumas. Mis selleks summaks võib kujuneda, on väga raske praegu öelda."