Valitsus andis Petseri Seto Maja jaoks ligi 800.000 krooni


BNS 01.08.2008

Valitsus otsustas neljapäeval kabinetinõupidamisel anda Setomaa Valdade Liidule Petseris asuva kultuuri- ja ettevõtluskeskuse Seto Maja ümberehituse projekteerimiseks 785.000 krooni.

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et 385.000 krooni eraldatatakse kultuuriministeeriumi valitsemisalas olevast Setomaa riiklikust kultuuriprogrammist ja 400.000 krooni Setomaa arengu programmist, mis on siseministeeriumi valitsemisalas.

Ta lisas, et toetust maja ümberehituseks saab taotleda 2007.-2013. aasta Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist, mis on praegu Euroopa Komisjonis kinnitamisel.

Valdade liit rajab Petseri Seto Maja, et aidata sealsetel setudel tegeleda omakultuuriga ning käivitada ringide töö.

Seto Maja on kavas rajada hoonesse, mille omanik OÜ Saloran Trade andis 30 aastaks rendile MTÜ-le Setomaa Valdade Liit. Lepingu kohaselt hakkab rentnik tasu maksma pärast seda, kui maja hakkab kasumit tootma.