RKAS sõlmib reedel Koidula jaama ehituslepingu


BNS 01.08.2008

Riigi Kinnisvara AS sõlmib reedel ühise pakkumise teinud aktsiaseltsidega Aspi, Eesti Ehitus ja Teede Rev-2 lepingu Koidula raudteepiirijaama esimese ehitusetapi teostamiseks.

Tööde lepinguline maksumus on 279,76 miljonit krooni, millele lisandub käibemaks 18 protsenti, teatas Eesti Ehitus börsile.

Tööd algava plaani järgi sellel aastal ning nende lõpetamistähtaeg on detsember 2010.

Lepingu allkirjastab ühispakkumuse teinud ettevõtete nimel AS Aspi. AS Aspi on AS-i Eesti Ehitus 100-protsendilises omanduses olev tütarettevõte. AS Teede Rev-2 ei kuulu AS Eesti Ehitus kontserni.

Koidula raudteepiirijaama ehitus on jagatud etappideks, millest esimene on kõnealune ehitushange. Tegemist on projekteerimis- ehitustöövõtuga, mis hõlmab endas mullatöid, sildade, truupide, maanteede ja parklate ehitust, samuti veevarustus-, heit- ja sadeveerajatiste ja elektrivarustussüsteemide ehitust.

Projekti käigus ehitatakse umbes 25 kilomeetrit muldkehasid tulevastele rööbasteedele, umbes neli kilomeetrit püsikattega kõrvalmaanteed, 0,6 kilomeetrit kergkattega kohalikke teid, rekonstrueeritakse üks kilomeeter tugi- ja kõrvalmaanteed, rekonstrueeritakse kolm ja ehitatakse neli uut silda ning ehitatakse uued elektriliinid ja alajaamad.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise käigus ehitatakse puurkaev-pumpla, tuletõrje veehoidla koos pumplaga ning rajatakse uus reoveepuhasti.

Hankele laekus kokku kuus pakkumist.

Koidula raudteejaam ehitatakse olemasoleva Valga-Petseri peatee ümber ning ühendatakse Tartu-Petseri liiniga nelja kilomeeteri pikkuse uue raudteeliini abil. Jaama territooriumile ehitatakse kolm suuremat hoonet: jaamahoone, tolli laohoone ning vagunite remondihoone.

Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 92 hektarit, tegemist on Eesti ühe suurima infrastruktuurikompleksi rajamisega.