Sika® Antiscritta S (VP), värvitu kaitsepinnakate erinevat tüüpi pindadele grafiti, sodimiste ja mustuse eest (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika-Antiscritta-S-(VP)
on ühekomponentne värvitu geel, mis sisaldab mikrovaha, silaani ja fluoritud aineosi orgaanilises lahustis. Eriti sobiv kaitsepindeks grafiti, sodimiste ja mustuse vastu kivi-, tellis-, plaat-, betoon- ja metallpindadele. Pnnakate talub 2 - 4 grafiti/ sodimiste eemalduskorda.

Kasutuskohad

 • Eluhooned
 • Ühiskondlikud ehitised ja konstruktsioonid
 • Tööstushooned

Kaitsepinnakatteks grafiti, sodimiste ja mustuse vastu:

 • kivist pindadele
 • tellispindadele
 • plaatpindadele
 • betoonpindadele
 • metallpindadele
 • värvitud pindadele.

Omadused

 • Talub 2-4 grafiti/sodimiste eemalduskorda.
 • Grafiti, sodimiste ja mustuse eemaldamine pindadelt tehakse kuuma veega survepesuga ja/või Sika-Remover S abil.
 • Värvitu pinnakate.
 • Lihtne peale kanda.
 • Sobib kokku suurema osa müügil olevate värvidega.
 • Sobib kasutada igasugustel kandvatel tarinditel.
 • Täielikult veeauru läbilaskev.
 • Hea vastupanuvõime ilmastikutingimustele ja UV-kiirgusele.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Sika-Antiscritta-S-(VP) kantakse peale täiesti kõvenenud aluspinnale. Krohvitud või tasandatud aluspinnad peavad olema vabad mustusest ja lahtistest osadest. Kui aluspind on varem olnud määrdunud sodimiste ja grafiti tõttu, peab need eemaldama Sika-Remover S abil.

Segamine
Sika-Antiscritta-S-(VP) segatakse enne pealekandmist anumas ühtlaseks seguks. Sika-Antiscritta-S-(VP) ei vaja enne pealekandmist lahjendamist. 

Pealekandmine
Sika-Antiscritta-S-(VP) kantakse peale õhuvaba pritspumbaga või harjaga nii, et see leviks ühtlaselt ja üle kogu aluspinna. Harjaga kantakse segu peale ilma lahjendamata.
Parim tulemus saavutatakse õhuvaba pritsimisega, kui segu lahjtakse 20% mineraalse tärpentiniga. Pritsimissurve seatakse madalaks: u 3-4 bar. Kuivanud segu moodustab üsna õhukese ja väga ühtlase kaitsekelme.
Enne teise kihi pealekandmist tuleb oodata, et eelmine kiht oleks täiesti kuivanud. Seepärast tuleb kahe Sika-Antiscritta-S-(VP) kihi vahel oodata 4-6 tundi olenevalt ümbritseva keskkonna tingimustest.

Grafiti ja sodimiste eemaldamine
Grafiti, sodimised ja mustus eemaldatakse ainega Sika-Antiscritta-S-(VP) kaitstud pinnalt kasutades kuuma veega survepesu. Pinda niisutatakse mõne minuti jooksul kuuma veega (+60 °C…+90 °C) survel 20-100 bar olenevalt aluspinnast. Pärast seda oodatakse mõni minut ja eemaldatakse pindmine kiht survestatud kuuma veega.
Kui eelpool kirjeldatud töötlemisest ei piisa või on sodimised tehtud eriti agressiivsete ja vastupidavate toodetega, on soovitatav kasutada spetsiifilist puhastusainet Sika Remover S, mis on geelitaoline ja põhineb neutraalsetel lahustitel, on hõlpsalt
kasutatav ja biolagunduv. Kui on tegemist väikeste pindadega või värske sodimisega, võib eemaldada isegi külma veega ja pühkelapiga.

Pinde püsivus
Toode on kavandatud osaliselt püsivana (mitte ühekordseks kasutamiseks), st see talub mitmeid sodimise-puhastamise kordi. Olenevalt grafiti/sodimiste tegemiseks kasutatud ainete agressiivsusest ja nende eemaldamiseks kasutatud veesurvest, talub pinne isegi 4 sodimise-puhastamise korda. Siiski väheneb kaitsekihi paksus pärast iga eemaldamist, ehkki pinne ei kaota oma toimet täielikult. Kulumine ja pidev veega pesemine võib lühendada pinde kestvust.

Tähelepanu!
Pealekantud pinnet ei saa üle värvida.

Tehnilised andmed
Toode
Pikemaajaline (= mitte ühekordseks kasutamiseks) kaitsekate ehitistele ja konstruktsioonidele sodimiste ja grafiti eest.

Tihedus
Sika-Antiscritta-S-(VP): 0,79 kg/l
Sika Remover S: 0,9 kg/l

Kulunorm
Sika-Antiscritta-S-(VP) kulunorm:  

Aluspinna tüüp: Kihtide arv: Kulunorm:

Poorne ja imav

2  300-400 g/m²
Vähepoorne 2 160-300 g/m²

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C… +35 °C. Pealekandmistöid ei tohi teha eriti päikeselise, tuulise, sajuse ega pakaselise ilmaga.

Ooteajad
Pealekantud kiht kuivab 4-6 tunniga olenevalt ümbritseva keskkonna tingimustest.

Enne teise kihi pealekandmist tuleb oodata, et eelmine kiht oleks täiesti kuivanud.
Seepärast tuleb kahe Sika-Antiscritta-S-(VP) kihi vahel oodata 4-6 tundi olenevaltümbritseva
keskkonna tingimustest.

Pakend
Sika Antiscritta S (VP): 10 kg
Sika Remover S: 5 kg

Ladustamine
Suletud originaalpakendis jahedas ventileeritavas ruumis kaitstuna tule ja kuumuse eest.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode ega tühjad pakendid ei tohi sattuda keskkonda.

Tähelepanu!
Toodet tuleb käsitseda ja ladustada, arvestades selle tuleohtlikkust.

Mürgisus
Toode sisaldab lahusteid, seetõttu on kinnises ruumis töötades soovitatav ruumi ventileerida nii pealekandmise ajal kui pärast seda. Kasutamise ajal kaitsta käsi ja silmi.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovikorral saadaval. 

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee