Isover energiakalkulaator



www.isover.ee/ee/Soojustamine/Energiakalkulaator

Energiakalkulaatoriga saate võrrelda erinevate isolatsioonimaterjalide ja isolatsiooni paksuse mõju konstruktsiooni energiakulule. Andmebaas sisaldab erinevaid tüüpkonstruktsioone (katus, lagi, sein, põrand), mille hulgast saate valida Teile sobiva ja vaadata, kuidas mõjuvad erinevad ISOVER põhisoojustuse ja tuuletõkke tooted antud konstruktsiooni energiakulule. Valige konstruktsiooni tüüp, isolatsioonimaterjalid ja nende paksused ning kütteliik ja sisestage arvutatava konstruktsiooni pindala. Samuti on võimalus ise muuta arvuti poolt vaikimisi ette antavat kütteenergia maksumust.

Kasutades energiakalkulaatorit, saate leida parima lahenduse vastavalt oma soovidele või konstruktsiooni nõuetele.

Kasutamine on lihtne:

  • Tuleb valida soovitud konstruktsioon valikus olevate lahenduste hulgast.
  • Peale konstruktsiooni valikut tuleb vajutada linki „Energiakalkulaator”. Seejärel avaneb uues aknas tabel, kus saab valida lähteandmeid (isolatsioonimaterjal – nii põhisoojustus kui ka tuuletõkkeplaadid, kütteliik ja konstruktsiooni pindala) ning vastavalt valikule kuvatakse lõpptulemuses:
    * U-arv [W/m2K]. U-arv näitab piirdetarindi soojajuhtivust. Mida väiksem on piirde U-arv, seda soojapidavam on konstruktsioon.
    * Aastane energiakadu (kWh/aasta).
    * Aastane energiamaksumus rahas (krooni/aasta).
  • Vajutades linki „Konstruktsiooni kirjeldus” avaneb tarindi kirjeldus ning tööjuhised erinevate kihtide paigalduseks.

 Head kasutamist!