Remnikus alustab tööd Lastekaitse Liidu poolt rajatud puhastusseade


Pressiteade 30.06.2008

Käesoleva aasta 3.juulil 2008 avatakse kell 15.00 MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku õppe- ja puhkekeskuses uued puhastusseadmed. Projekt teostus tänu MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisele Ja on oluline Remniku õppe- ja puhkekeskus töö jätkamiseks.

Pärast avamist alustab alastab MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku õppe- ja puhkekeskuse rajatud puhastusseade heitveekäitlust. Objekti ehitusmaksumus oli kokku 2 722 432 krooni.

"Projekti kavandamist ja läbirääkimisi alusta Lastekaitse Liit erinevate koostööpartnerite ja fondidega juba 2001.aastal. Tolleaegne heitvee käitlus polnud nõuetekohana ega vastanud tänapäeva tingimustele ja nõuetele," ütles Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm.

Tamme sõnul oli siis päevakorras isegi Remniku õppe- ja puhkekeskuse sulgemine. Samas on lastelaagrite korraldamine endise nimega Remniku laste- ja noortelaagris ja ka jääb Lastekaitse Liidu prioriteetseks tegevuseks.

Remniku õppe- ja puhkekeskus puhastusseade on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga ning puhastusseadme projekteerimisel arvestati ka võimalustega suurendada võimsust, et olla abiks Alajõe vallale ka Remniku küla heitvee puhastamisel. Kavas on koostöös Alajõe vallaga moodustada ühisettevõte vee kasutamiseks ja heitvee puhastamiseks.

Lastekaitse Liidu töötajad ja Alajõe vallajuhid rõõmustavad, et kitsaskoht Remniku õppe- ja puhkekeskuse heitvee puhastamisel on jõudnud lahenduseni. Projekti toetas Keskkonnaministeerium 2006.a ja töid toetas Coniery OÜ. Projekti finantseeris Keskkonna Investeeringute Keskus.

Rajatud puhastusseade aitab lahendada keskkonnakaitse kitsaskohti kohalikul tasandi. KIK toetas projekti kahes etapis summas 2 585 337 krooni. Objekti ehitusmaksumus oli kokku 2 722 432 krooni.