Nordmet Invest loovutab Tallinnale viis kinnistut


BNS 30.06.2008

Nordmet Invest OÜ jagab oma Pärnamäe tee 25 krundi 18 kinnistuks ning Tallinna linn saab sealt endale viis haljas- ja transpordimaa kinnistut kogupindalaga 1,7 hektarit.

18 krundist on 12 elamumaa krunti, neli sotsiaalmaa krunti, üks transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt.

Detailplanering loob võimaluse rajada alale 13 kahekorruselist kahe korteriga elamut või üksikelamut.