Vabaduse väljaku alused müürid säilitatakse


Pressiteade 27.06.2008

Vabaduse väljaku rekonstrueerimiseks moodustatud linnavalitsuse komisjon otsustas, et väljaku alt välja kaevatud vallikraavi tugimüürid on võimalik peaaegu täies mahus säilitada.

"Müüride saatust arutas nii Tallinna arheoloogianõukogu kui ka riigi muinsuskaitseameti arhitektuuri ekspertnõukogu," ütles Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Dubovik.

Duboviku sõnul müüride säilitamine parkimiskohtade arvu ei vähenda, sest juba väljaku alla parkla kavandamist alustades oli müüride olemasolu teada ning parkimiskohtade arvu planeerimisel arvestati nende säilitamise vajadusega. Väljakaevamiste tulemusel täpsustus vaid müüride asukoht. "Äärmisel juhul väheneb parkimiskohtade arv vaid kahe-kolme võrra," lisas Dubovik.