Maanteeamet kinnitas Aruvalla-Kose teelõigu neljarajaliseks ehitamise eelprojekti


Pressiteade 27.06.2008

Täna, 27. juunil kinnitas Maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus Tallinna-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) neljarajaliseks ehitamise eelprojekti, mille alusel alustatakse ettevalmistusi projekteerimise ja ehitushanke sõlmimiseks. Hange kuulutatakse välja suve lõpul ja ehitusega alustatakse 2009. a sügisel.

Uuendatav Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa mnt teelõik kulgeb suuremalt jaolt piki olemasolevat trassi, vaid Kolu ristmiku (km 32,9) ja Kuivajõe ristmiku (km 37,2) piirkonnas õgvendatakse teed praegusest veidi vasakule.

Ehitamise käigus rajatakse üle Pirita jõe ja Kuivajõe uued sillad ning likvideeritakse samatasandilised ristumised (so Kolu ja Kuivajõe ristmik) põhimaanteega ja sealt mahasõidud kohalikele teedele. Liiklusohutuse parandamiseks eraldatakse kohalik liiklus ja kergliiklus põhitee liiklusest. Samuti rajatakse teeäärsete elamute kaitseks põhimaantee serva 6,9 km ulatuses müratõkkeaed.

33,8. kilomeetrile, kus põhimaantee ristub põtrade sesoonse rännuteega, rajatakse rohesild e ökodukt. See on suursõralistele sobivaim variant teeületuseks. Väikeulukite läbipääs maantee alt tagatakse sildade kallasradade ja põhimaantee aluste truupidega.

Aruvalla-Kose olemasolev teelõik ja sellel asuvad sillad on ehitatud aastatel 1958-1962. Selle teelõigu praegune liiklussagedus kuni Kuivajõe ristmikuni (km 37,2) ulatub 9440 ja pärast Kuivajõe ristmikku 6940 autoni ööpäevas. Prognooside kohaselt suurenevad need näitajad aastaks 2030 2,6 korda.

Äsja kinnitatud eelprojekti koostamist alustasid Taani firma COWI A/S ja tema Eesti partner EA Reng AS 2006. a detsembris. Eelprojekti ettevalmistamist toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Hange projekteerija ja ehitaja leidmiseks kuulutatakse välja suve lõpul, samal ajal viiakse läbi ehitustrassile jäävate kinnistute hindamine ning sügisel alustab Maanteeamet maaomanikega läbirääkimisi nende maatükkide väljaostmiseks. Teelõigu ümberehitamisega alustatakse järgmise aasta sügisel.