Takistused Vabadussõja võidusamba ehitusloa väljastamiseks on kõrvaldatud


Pressiteade 26.06.2008

Kaitseministeerium on eelmisel nädalal, 18. juunil, esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile täiendatud eelprojekti, milles on ministeerium vastutuleku korras leidnud lahenduse kõigile Tallinna linna poolt samba projekteerija AS-ile Sweco Projekt esitatud 17-le erisoovile, mis hõlmasid mitmeid ehituslikust aspektist tehnilisi detaile - prügikastide asetus maastikul, sadevete liikumine jne. Enamikul neist puudus igasugune õiguslik alus.

Ministeerium tuli vastu ka Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti palvele muuta varasemas etapis kooskõlastatud 13-sentimeetrine trepiastme kõrgus 15 sentimeetrile ja korrigeeris vastavalt eelprojekti. Vastutuleku eesmärk on säilitada maksimaalselt Harjumäel arheoloogiliste kaevetööde käigus arvatavast kõrgemaks osutunud 17-18. sajandi eskarpmüüri.

Täna hommikul andis ka Tallinna Kultuuriväärtuste Amet omapoolse kooskõlastuste Vabadussõja Võidusamba eelprojektile. Seega on nüüdseks kõrvaldatud kõik eriarvamused, mis on senini takistanud ehitusloa väljaandmist.

Ministeerium peab kahetsusväärseks Tallinna aselinnapea Taavi Aasa poolt ajakirjanduse kaudu vahendatud hinnangulist kriitikat, mis ei lähtu Kaitseministeeriumile õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Erinevate linnaametnike muutuvad ja lisanduvad nõudmised ning arvamused üha uute tehniliste ja kunstiliste detailide kohta (näit. nõuded valgustite tekitatava valgusvihu muutmise kohta ja tänasel linnakujunduskomisjoni koosolekul esitatud nõuded kanalisatsioonikaevu kaane ning elektrikilbi kapi kattematerjali kohta) on asjakohatud ning käsitletavad pahatahtlikena olukorras, kus Tallinna linna poolt 6. juunil AS-ile Sweco Projekt esitatud 17 erisoovi on tänaseks leidnud lahenduse.

Kaitseministeerium jääb jätkuvalt lootma 14. veebruaril Kaitseministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitud koostööleppe heatahtlikule täitmisele ning loodab ehitusloa viivitamatule väljastamisele.