Lasnamäe paekarjäär muutub puhkealaks


Pressiteade 26.06.2008

Tallinna Linnavalitsus algatas Lasnamäel asuvale 40 ha suurusele endisele paekarjääri alale detailplaneeringu, eesmärgiga kujundada valdav osa alast heakorrastatud üldkasutatavaks looduslähedaseks pargiks.

"Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada Lasnamäele esinduslik tehisveekoguga park," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Kindlasti lisab ala korrastamine Lasnamäe linnaosale atraktiivsust ning parandab oluliselt elukeskkonda."

Planeerigu kehtestamise järgselt korrastatakse karjääri nõlvaalad, puhastatakse veekogu jäätmetest ja vastavalt vajadusele teostatakse kaldakindlustusi. Planeerimiskontseptsioon näeb ette karjääri kaldapealsele kergeliiklustee rajamise. Liiklejate ohutuse huvides paigaldatakse kaldapealsele metall- või puitpiirded.

Planeeritava ala maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 38 kuni 49 meetrit. Endise paekivikarjääri territoorium on korrastamata ning kasutusel omavolilise prügimäena ja koertejalutuskohana. Kaevandamise tulemusel tekkinud veekogu on pesitsus- ja puhkekohaks veelindudele. Planeeritava ala kontaktvööndis asub mitmeid ülelinnalise ja ka riigi tasandil olulise tähtsusega puhke- ja kultuuriobjekte - kunstimuuseum KUMU, Kadrioru loss ja park. Pae puhkeala ja Kadrioru park on pindalalt samaväärsed ja neid ühendab mõtteline telg, mille keskele jääb kunstimuuseum. Lauluväljak ja Tallinna laht on vaadeldavast alast ligikaudu 1 km kaugusel. Samuti on kontaktvööndis mitmeid lasteaedu, koole ja spordihooneid.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtfunktsiooniks pargiala või looduslik haljasala ehk puhkeotstarbeline ala, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas mullu 10. oktoobril seada Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule eelläbirääkimistega pakkumise võitja OÜ Constancia kasuks hoonestusõigus. Hoonestusõiguse omanik kohustub üldkasutatava pargiala omal kulul välja ehitama. Pargiala rajatiste kasutusluba tuleb vormistada hiljemalt kuus kuud peale detailplaneeringu kehtestamist.

Planeering annab võimaluse pargi naabrusesse rajada kuni neljakorruselise büroohoone, kahekorruselise kaubanduskeskuse, kuni viiekorruselise parkimismaja ning valdavalt viiekordsed korterelamud. Büroohoones saavad ruumid Lasnamäe linnaosa valitsus ning raamatukogu. Võimalus on avada kohvik pargi külastajatele.

Detailplaneeringu eskiisi koostas Ruum ja Maastik OÜ.