Valitsus kinnitas KOIT kava Ida-Viru ja Valga maakonna osasPressiteade

Valitsus kinnitas neljapäeval, 19. juuni istungil kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava lisaks eelnevalt toetatud üheksale maakonnale veel kahe osas.

Lisaks Hiiu, Järva, Lääne, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Viljandi ja Võru maakondadele toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist perioodil 2007-2010 ka 13 Ida-Viru ja Valga maakonna projekti kogusummas 212,4 miljonit krooni.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on seekordses kavas kõige suurem toetus plaanitud Jõhvi uue lasteaia ehitamiseks, milleks kulub ligi 44 miljonit krooni. „Samas on kavas toetusraha eest ehitada või rekonstrueerida mitmeid vabaajakeskuseid, koolimaju ja lasteaedu. Näiteks Tõrva lasteaeda rekonstrueeritakse 15 ning Aseri Vabaajakeskust 16 miljoni krooni eest," ütles regionaalminister.

Püssi lasteaia renoveerimiseks on kavas ette nähtud 17 miljonit, Iisaku Gümnaasiumi renoveerimiseks ligi 21 miljonit ning Otepää Gümnaasiumi peahoone rekonstrueerimiseks 18 miljonit krooni.

Valitsuse tänasel istungil kinnitatud kava sisaldab ka nelja lisaprojekti rohkem kui 29,5 miljoni krooni ulatuses, mis saavad toetust juhul, kui toetatavatest projektidest vabaneb vahendeid.

Regionaalministri sõnul on lisaprojektide lülitamine kavasse põhjendatud, sest selle aasta kevadel mitmete kohalike omavalitsuste poolt läbi viidud ehitushanked on võrreldes eelmise aasta kalkulatsioonidega odavnenud. Vabanevad reservid suunatakse sama maakonna teistesse projektidesse.

Ülejäänud nelja maakonna – Harju, Jõgeva, Lääne-Viru ja Tartu – investeeringute kava kinnitatakse pärast seda, kui on lahendatud siseministeeriumile laekunud eriarvamused maakondlike hindamistulemuste osas. Mõne maakonna puhul on tõstatatud küsimusi objektide jätkusuutlikkuse või ehitusliku komplekssuse osas.

KOIT kava eesmärgiks on parandada kohalike elanike elukeskkonda. „Tahame jõuda selleni, et inimeste põhivajadused oleksid võimalikult hästi tagatud Eestimaa igas paigas," ütles Kiisler. „Olemas peavad olema tänapäeva nõuetele vastavad üldhariduskoolid, lasteaiad, sotsiaalabikeskused. Hõredama asustusega piirkondades tahame luua võimalused infrastruktuuri otstarbekamaks kasutamiseks, näiteks koondada olemasolevatesse ruumidesse nii kooli, lasteaia kui raamatukogu."

Perioodil 2007-2013 saab Eesti Euroopa Regionaalarengu Fondist regionaalarengu programmidele toetust kokku rohkem kui kuus miljardit krooni. Ligi 2,25 miljardit krooni on mõeldud kohalike avalike teenuste arendamiseks.

Esimesel perioodil, aastatel 2004-2006, eraldati Euroopa Liidu struktuurifondidest samalaadse meetme toetuseks kokku 465 miljonit krooni. Lõpetatud või töös on 115 erinevat projekti, mille tulemusel saab uue olemise hulk lasteaedu, koolimaju, hoolekandeasutusi ja tänavavalgustussüsteeme.

Projektitaotlusi kavasse lülitatud projektide osas asub vastu võtma EAS pärast kava jõustumist.