Tallinn algatas Rahvusringhäälingu hoone detailplaneeringu


BNS 25.06.2008

Tallinna linnavalitsus otsustas oma kolmapäevasel istungil algatada detailplaneeringu, mis näeb ette Tallinna Kristiine linnaossa Eesti Rahvusringhäälingu hoone rajamise.

Linnavalitsuse korraldusega algatati detailplaneering Kristiine linnaosas Tuisu tänav 21 asuvale kinnistule, kuhu peaks plaani kohaselt kerkima kuni neljakorruseline Eesti Rahvusringhäälingu peamaja, millel on lisaks kaks maa-alust parkimiskorrust.

Planeeringu kohaselt pikendatakse Tuisu tänavat kuni Tervise tänavani.

Tallinna linnavalitsuse korralduse seletuskirja kohaselt intensiivistab avalikkusele suunatud funktsiooniga hoone rajamine kogu senise valdavalt tootmisfunktsiooniga piirkonna arengut ning suurendab turvalisust.

Hoone põhimaht on detailplaneeringu kohaselt ümbritsetud klaasist välispiirdega ning selle juurde on kavandatud mitu siseõue. Stuudiod, mis nõuavad vaiksemat ümbrust, on kavandatud hoone sisemusse.

Hoonealune kogupind on maa peal 12.200 ruutmeetrit. Kogu planeeritava maa-ala suurus on 2,6 hektarit.

Praegu on ala hoonestamata ning kinnistu on osaliselt kaetud ehitus- ja lammutusjäätmetega. Ala naaberkrundil asus varem AS-i Eesti Energia autobaas. Planeeritavast alast põhja pool paiknevad endised Tondi kasarmu hooned.