Icosit K® 24 dick, Keemiliselt vastupidav epoksüpinnakate Icosit K® 24 Sile läikiv epoksüpinnakate (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Icosit K 24 dick ja Icosit K 24 on kahekomponentsed epoksüvaikpinnakatted betooni ja terase jaoks kohtades, kus on nõutav suur keemiline ja mehaaniline vastupidavus.

Kasutuskohad
Betooni, kiudplaadi, terase, kergmetallide ja paljude muude materjalide katmiseks.

Suure keemilise ja mehaanilise ning soojuskoormuse korral keemia- ja paberitöös- tuses ning kõikidel tööstusaladel, kus on kokkupuuteid niiskusega:terastarindite korrosioonitõrje

 • seadmed
 • mahutid
 • paakautod
 • torustikud
 • puhastusjaamad
 • seinatarindid.

Omadused

 • Paksude kihtidena pealekantav.
 • Vastupidav keemilisele, mehaanilisele ning soojuskoormusele.
 • Võib kanda otse betoonile ja terasele

Pindamismeetodid

Betoon:
2-3 x Icosit K 24 dick*);
1. kiht vedeldatud 10 massi% vedeldiga K.

Teras:
2-3 x Icosit K 24 dick*).
Kui teras on sageli või pidevalt vee mõju all. 1 x Friazinc R 3-4 x Icosit K 24 dick*).

Tsingitud pinnad:
1 x Icosit EG 1
1-3 x Icosit K 24 dick*).

*) Alternatiivina pealmiseks kattekihiks tasastele läikivatele pindadele:
Icosit K 2.

Kasutusjuhised
Pinna ettevalmistamine

Betoon:
Betooni pind peab olema kuiv, tugev, nakkevõimeline, vaba lahtisest materjalist, tsemendipiimast, tolmust, mustusest ja muudest saasteainetest.

Liivapritsiga puhastamine lisab nakketugevust. Kui pinnakate satub vee alla või hiljem niiskub, on aluspinna töötlemine liivapritsiga vältimatu eeltingimus. Bpinda, millel on ebatasasusi, poore, auke ja pragusid, tuleb enne pealekantasandada nt Sikagard-720 EpoCem või SikaTop 120 pindamismördig etoonidmista.

Teras
Töödeldakse liivapritsi abil puhtusastmeni SA 2,5 DIN EN ISO 12944, osa 4 järgi.
Terase pind peab olema kuiv ning puhas mis tahes mustusest, tolmust, õlist ja rasvast.

Tsingitud pinnad:
a) ilmastikust tulen koormus: vaba tolmust, rasvast, õlist ja
b) pikaajaline ehitusniiskus, veealune või keemiline koormus: kerge liivapuhastus ning vaba tolmust, rasvast, õlist ja korrosioonist.

Segamine
Madalate pööretega trellsvispliga segada esmalt komponenti A (põhikomponent), lisada komponent B (kõvendi) ja segada põhjalikult.

Icosit K 24: pealekandmist alustada alles ligikaudu ½ tunni möödumisel segamisest

Pealekandmine
Kuivkelme ettenähtud paksused saavutatakse õhuvaba pritsimise abil. Pealekandmise viisist sõltub kihi paksuse ühtlus ja välimuse ühtlane kvaliteet. Pritsimismeetodil saavutatakse praktikas parim lõpptulemus.Lahusti lisamine vähendab tugevust ja kuivkelme paksust. Pintsli või rulli abil pealekandmisel tuleb alati arvestada mitmekordse töötlemise vajadusega, see sõltub konstrukrsioonist, kohalikest tingimustest, värvitoonist jms. Enne pindamistööde alustamist on otstarbekas teha proovi-katmine töödeldaval pinnal, et veenduda lõpptulemuse vastavuses nõuetele.

Pintsel või rull:
Pintsli või rulli abil võib peale kanda, olla valmis mitmekordseks töötlemiseks.

Õhuvaba pritsimine:
Õhuvaba pritsimisega peale kandes peab rõhk olema vähemalt 150 bar, otsik 0,38-0,66 mm ja pritsimisnurk 40°-80°.

Pritsvärvimise jaoks võib lisada vedelik K maksimaalselt 5%.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi K

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvaikpinnakate.

Värvused Põhivärvused:
Icosit K 24 dick
: hall RAL 7032
Friazinc R: tsinkhall.

Värve saab tellida RAL värvikaardi järgi. Kõiki värvitoone ei saa tagada, seega on võimalik vähene toonimuutuste esinemine.

Tihedus

Icosit K 24 dick 1,6 kg/l
Icosit K 24  1,2 kg/l
Friazinc R 2,8 kg/l
Icosit EG 1 1,6 kg/l

Kuivainesisaldus

Icosit K 24 dick 58 mahu%ja 78 massi%
Icosit K 24 46 mahu% ja 63 massi%
Friazinc R 67 mahu% ja 90 massi%
Icosit EG 1 64 mahu% ja 82 massi%

Segamisvahekord
Icosit K 24 dick:  A:B = 50:50
Icosit K 24: A:B = 75:25

Kelme paksus
Teoreetiline kelme paksus kulunormi 0,1 kg/m² korral:

  märjalt kuivalt
Icosit K 24 dick 65 μm 38 μm
Icosit K 24 83 μm 38 μm
Friazinc R 36 μm 24 μm
Icosit K 24 dick 62 μm 40 μm

Temperatuuritaluvus
Kuiva õhu korral kuni +150 °C, lühiajaliselt kuni +200 °C (võimalikud on värvimuutused). Niiske õhu korral kuni +60 °C.

Kasutustemperatuur
Aluspinna, õhu ja materjali minimaalne temperatuur +10 °C

Kulunorm
Teoreetiline kulunorm kuivkelme keskmise paksuse korral:

  Kuivkelme paksus: Kulunorm:
Icosit K 24 dick 80 μm 0,22 kg/m²
Icosit K 22 40 μm 0,1 kg/m²
Friazinc R

60 μm
80 μm*)

0,25kg/m²
0,34kg/m²
Icosit EG 1 62 μm 0,2 kg/m²

*) Pritsimisel
Friazinc R kuivkelme paksus ei tohi ületada 150 μm, välja arvatud väikestel aladel.

Töötlemisaeg
Icosit K 24 dick: ligikaudu 6 tundi temperatuuril +20 °C.
Icosit K 24: ligikaudu 8 tundi temperatuuril +20 °C.

Ooteaeg erinevate kihtide laotamise vahel
Vähemalt 1 ööpäev temperatuuril +20 °C.
Maksimaalselt 3 kuud Icosit K 24 dick pindamiskihtide vahel. Kui ooteaeg on pikem kui 3 kuud, palume võtta ühendust Sika teeninduskeskusega.

Kuivamisaeg
5-8 ööpäeva enne vedelikukoormuse rakendamist (olenevalt temperatuurist). Valmis pinnakattele tehtavad katsed tuleb sooritada pärast kuivamisaega ja enne koormamise algust.

Kuivamisaeg, mille vältel saavutatakse kuivamisaste 6 DIN 53150 järgi:

Toode: Kuivkelme paksus +5 °C +23 °C +40 °C +80 °C
Icosit K 24 dick 80 μm 21 h 7 h 1 h 10 min

Icosit K 24

40 μm 21 h 7 h 80 min 20 min

Vedeldi
Vedeldi K

Pakend

Icosit K 24 dick 12,5 kg neto
Icosit K 24 10 kg neto
Verdünnung K 25, 10 ja 3 liitrit (= vedeldi K)
Friazinc R: 26, 15 ja 7 kg neto
Icosit EG 1 30, 15 ja 3 kg neto

Säilivus
Avamata originaalanumates 2 aastat.

 Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Katsearuanded
IVO Tehnoloogiakeskus, Materjalid ja konstruktsioonid 1997. Pinnakatte nakketugevus pärast tsüklilist niiskus- ja temperatuurikoormust

Keemiline vastupidavus
Vastupidav:
nõrgad happed

 • lahjendatud ja ka lahjendamata leelised
 • agressiivsed soolalahused
 • taimsed ja loomsed õlid ja rasvad
 • kütteõlid
 • kütused
 • alkoholid
 • mitmed lahustid
 • keemiliselt agressiivne keskkond ning kuiv või niiske soojus.

Ei talu tugevaid happeid, äädikhapet ega fenoole..

Keemiline vastupidavus
(töötlusühendile:
3 x Icosit K 24 dick)

 

  1 päev 7 päeva 30 päeva 90 päeva
HAPPED:        
Sidrunhape 10% OK OK OK OK
Viinhape 10% OK OK OK ----
Õlihape 10% OK OK OK ----
Piimhape 5%  OK OK  OK  ---- 
Äädikhape 10%  OK  OK  OK  ---- 
Äädikhape 5%   OK OK  OK  ---- 
Äädikhape 1%   OK ----  ---- OK 
Sipelghape 1&   OK ----  ---- ---- 
Sipelghape 0,5%  OK  OK   OK ----
Sipelghape 0,1 % OK  OK OK  ---- 
Väävlishape 1% OK  ---- ----  ---- 
Väävlishape 0,5% OK  OK  OK  OK
Väävlishape 0,1%  OK  OK  OK  OK 
Väävelhape 80%  OK  ----  ----  ---- 
Väävelhape 50%  OK  OK  OK  OK 
Soolhape 30%  OK  ----  ----  ---- 
Soolhape 10% OK  ----  ----  ---- 
Soolhape 5% OK  ----  ----  ---- 
Soolhape 2%  OK  ----  ----  ---- 
Lämmastikhape 20% OK  ----  ----  ---- 
Lämmastikhape 10% OK  ----  ----  ---- 
Lämmastikhape 5% OK  ----  ----  ---- 
Fosforhape 10% OK  OK  ----  ---- 
Fluorvesinikhape 5%    ----  ----  ---- 
         
ÕLI, MUUD AINED:         
Vesinikperoksiid  OK  OK  OK  OK 
Vein  OK  OK  OK  ---- 
Puuviljamahl  OK  OK  OK  OK 
Desinfitseerimisaine  OK  OK  OK  OK 
Õlu  OK  OK  OK  OK 
Riitsinusõli  OK  OK  OK  OK 
Toornafta  OK  OK  OK  OK 
Mootoriõli  OK  OK  OK  OK 
Mineraalõli  OK  OK  OK  OK 
Jahutusõli  OK  OK  OK  OK 
Hüdraulikaõli  OK  OK  OK  OK 
Kütteõli OK  OK  OK  OK 
Transmissiooniõli  OK  OK  OK  OK 
Glütseriin  OK  OK  OK  OK 
Dibutüülftalaat  OK  OK  OK  OK 
         
LEELISED,
SOOLALAHUSED,
VESI: 
       
Vihmavesi  OK OK OK OK
Merevesi OK  OK  OK  OK 
Kraanivesi  OK  OK  OK  OK 
Destilleeritud vesi  OK  OK  OK  OK 
Heitvesi  OK  OK  OK  OK 
Seebilahus 2,5% OK  OK  OK  OK 
Naatriumhüpoklorit 5% OK  OK  ---- ---- 
Soolalahus 10%  OK  OK  OK  OK 
Soolalahus 3% OK  OK  OK  OK 
Kaltsiumkloriid 10%  OK  OK  OK  OK 
Ammooniumkloriid 25%  OK  OK  OK  OK 
Ammooniumkloriid 10%  OK  OK  OK  OK 
Soodalahus 5% OK  OK  OK  OK 
Naatriumleelis 50%  OK  OK  ----  ---- 
Naatriumleelis 10% OK  OK  ----  ---- 
Naatriumleelis 5%  OK  OK  ----  ---- 
Naatriumleelis 2%  OK  OK  ----  ----
Küllastunud lubjapiim  OK  OK  OK  OK
Ammoniaak 5% OK  OK  OK  ---- 

  1 päev 7 päeva 30 päeva 90 päeva
LAHUSTID, KÜTUSED:        
Metüülisobutüülketoon OK ---- ---- ----
Tsükloheksaan OK ---- ---- ----
Atsetoon OK ---- ---- ----
Dietüülatsetaat OK ---- ---- ----
Etüülatsetaat OK ---- ---- ----
Triklooreteen OK OK ---- ----
Tetraklooreteen OK OK ---- ----
Klorobenseen OK ---- ---- ----
Tööstusbensiin OK OK OK OK
Bensiin  OK  OK  OK  OK 
Ksüleen  OK  ---- ----  ----
Kresool (metüülfenool) OK  ----  ----  ---- 
Metanool  OK  OK  OK  OK 
Etanool 30%  OK  OK  OK  OK 
Etanool  OK  OK  OK  OK 
Butanool  OK  OK  OK  OK 

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. 

Tähelepanu!
Enne töötamise alustamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.
Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab epoksüvaike. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna või sissehingatuna on tervisele kahjulik. Hoida eemal süttimisallikast. Suitsetamine on keelatud. Kasuta sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustes ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee