Tallinn algatas Levada kinnistu planeeringu täiendamise


BNS 25.06.2008

Tallinna linnavalitsus otsustas oma kolmapäevasel istungil algatada detailplaneeringu, mis näeb ette Olümpia hotelli vastu Liivalaia ning Juhkentali tänava nurgale kuni 35-korruseliste hoonete rajamise.

Ärimees Viktor Levada firma OÜ Meridiaane poolt taotletud detailplaneering näeb ette 2,5 hektari suurusele planeeritavale maa-alale kuni nelja 7-35-korruselise maa-aluste parkimiskorrustega eluruumidega ärihoone ehitamise. Lisaks võib planeeringu kohaselt tulla Liivalaia tänava alla maa-alune parkla.

Planeeringualale on korraldatud arhitektuurikonkurss, mille tulemusi arvestab ka algatatud detailplaneering, lubades 30 korruse asemel kuni 35-korruseliste hoonete ehitamise. Erinevalt varasemast on nüüd loobutud ulatuslikust täisehitusest tänava tasandil.

Detailplaneeringu kohaselt muutub kogu kvartali ala jalakäijatele avatuks ning avalikuks linnaruumiks. Eri kõrgusega hoonete vahele on kavandatud jalakäijate tsoonid, mille kohale võivad idee kohaselt tulla klaasist varikatused. Planeering näeb ette ka võimaluse ühendada hooned kuni kolme meetri laiuste galeriidega.

Monotoonsuse vältimiseks on hoonete kuju kavandatud ebatraditsionaalsena, välisfassaadis kasutatakse hoonetel eri värvi fassaadimaterjale, selgub linnavalitsuse korralduse seletuskirjast.

Praegu asub planeeritaval alal piiretega ümbritsetud 252-kohaline tasuline parkla.

Varem avaldatud info kohaselt otsib OÜ Meridiaane paralleelselt ettevalmistustega kinnistute arendamiseks arendusprojektile ostjat. Arendaja on alale kerkivate hoonete ehitusemaksumuseks hinnanud 1,5 miljardit krooni.